Factors and population health risks under exposure to components detected in drinking water within natural hydrogeochemical provinces in Perm region

View or download the full article: 
UDC: 
613,1; 614,7
Authors: 

A.N. Fomenko1, V.A. Aristov2, O.A. Maklakova2, V.A. Khoroshavin3

Organization: 

1Federal Service for Surveillance over Consumer Rights Protection and Human Well-being, Perm Regional Office, 50 Kuybyisheva Str., Perm, 614016, Russian Federation
2 Perm State University, 15 Bukireva Str., Perm, 614990, Russian Federation
3Center for Hygiene and Epidemiology in Perm region, 50A Kuybyisheva Str., Perm, 614016, Russian Federation

Abstract: 

Our research goal was to assess health risks for population who consumed drinking water with specific chemical structure systematically and for a long time. Drinking water quality is determined by conditions existing in hydrogeochemical provinces where rocks and soils contain increased concentrations of such hazardous metals as chromium, nickel, lead, manganese, and iron. We showed that low frequency or even absence of non-conformity to hygienic standards for admixtures in drinking water doesn't fully guarantee its safety in complicated hydrogeochemical conditions.

When certain carcinogenic admixtures (cadmium, chromium, nickel, arsenic, and lead) occur together in drinking water even in low concentrations, it can cause unacceptable population health risks. Drinking water taken in examined geochemical provinces in Perm region causes individual lifelong carcinogenic risk which is (under the worst exposure scenarios) equal to 4*10-3. It can be ranked as De manifestis Risk and requires immediate measures to be taken by those responsible to reduce it. Unacceptable non-carcinogenic risks are caused by joint concentrations of arsenic, strontium, and some other compounds in drinking water. The highest risks existing on the examined territories were detected in relation to gastrointestinal tract diseases (HI up to 10.9, basic risk factor is chromium and its compounds), musculoskeletal system diseases (HI up to 11.8, strontium as a basic factor), and central nervous system diseases (HI up to 11.8, basic factors are arsenic, manganese, and lead). Contributions made by various elements into overall risks were different in different provinces.

In some cases, when a certain element occurs in the crust in hazardous concentrations, its contents in drinking water are not observed. We recommend organizations that deal with water supply and sanitary surveillance bodies to take into account peculiarities of a geochemical province and to include admixtures that are contained in the environment in high quantities into monitoring programs and laboratory research.

Keywords: 
geochemical province, drinking water, chemical structure, safety, health risk
Fomenko A.N., Aristov V.A., Maklakova O.A., Khoroshavin V.A. Factors and population health risks under exposure to components detected in drinking water within natural hydrogeochemical provinces in Perm region. Health Risk Analysis, 2018, no. 3, pp. 54–62. DOI: 10.21668/health.risk/2018.3.06.eng
References: 
 1. Ivleva I.A., Alekseev L.S., Boldin A.V. Bar'ernye funktsii tekhnologii podgotovki podzemnykh vod dlya kho-zyaistvenno-pit'evykh tselei [Barrier Functions of Ground Water Treatment Technologies for Domestic Purposes]. Vodosnabzhenie i sanitarnaya tekhnika, 2007, no. 9–2, pp. 33–40 (in Russian).
 2. Chudnovskii S.M., Likhacheva O.I., Odintsov V.V. Optimizatsiya protsessov upravleniya traditsionnymi tekhnologiyami podgotovki pit'evoi vody [Conventional technologies of drinking water treatment: managerial processes optimi-zation]. Evraziiskii soyuz uchenykh, 2015, vol. 14, no. 5–3, pp. 14–16 (in Russian).
 3. Chernikov V.A., Yunusov Kh.B. Otsenka ekologicheskogo sostoyaniya presnykh vod i sovremennye effektivnye metody ee ochistki ot zagryaznenii [Assessment of ecological situation with fresh water and up-to-date efficient techniques for its purification from admixtures]. AgroEkoInfo, 2017, vol. 27, no. 1, pp. 7 (in Russian).
 4. Nordstrom D.K. Worldwide occurrences of arsenic in ground water. Public health. Science, 2002, vol. 296, no. 5576, pp. 2143–2145.
 5. Khorasanipour M., Esmaeilzadeh E. Geo-genic arsenic contamination in the Kerman Cenozoic Magmatic Arc, Kerman, Iran: Implications for the source identification and regional analysis. Applied Geochemistry, 2015, vol. 63, pp. 610–622.
 6. Mukherjee A., Bhattacharya P., Savage K., Foster A., Bundschuh J. Distribution of geogenic arsenic in hydrologic sys-tems: controls and challenges. Journal of Contaminant Hydrology, 2008, vol. 99, no. 1–4, pp. 1–7.
 7. Duz M.Z., Sagirdag M., Çelik K.S., Hasan M.A., Kilinç E. Geochemical multi-element ICP-OES analysis of borehole waters from SE Anatolia. Atomic Spectroscopy, 2016, vol. 37, no. 2, pp. 43–49.
 8. S Ariunbileg., Gaskova O., Vladimirov A., Battushig A., Moroz E. Spatial distribution of uranium and metalloids in groundwater near sandstone-type uranium deposits, Southern Mongolia. Geochemical Journal, 2016, vol. 50, no. 5, pp. 393–401.
 9. Chandio T.A., Khan M.N., Sarwar A. Fluoride estimation and its correlation with other physicochemical parameters in drinking water of some areas of Balochistan, Pakistan. Environmental Monitoring and Assessment, 2015, vol. 187, no. 8, pp. 531.
 10. Zakutin V.P., Golitsin M.S., Shvets V.M. Aktual'ny problemy izucheniya i otsenki kachestva podzemnykh pit'evykh vod [Current issues in the study and quality assessment of drinking groundwater]. Vodnye resursy, 2012, vol. 39, no. 5, pp. 485–495 (in Russian).
 11. Krainov S.R., Ryzhenko B.N., Shvets V.M. Geokhimiya podzemnykh vod. Teoreticheskie, prakticheskie i ekologicheskie aspekty [Geochemistry of underground waters. Theoretical, practical, and ecological aspects]. Moscow, Tsen-trLitNefteGekh Publ., 2012, 672 p. (in Russian).
 12. Abdulmutalimova T.O., Kurbanova L.M., Guseinova A.Sh., Ramazanov O.M., Mammaev B.O. Otsenka vliyaniya pri-rodnykh gidrogeokhimicheskikh provintsii na kachestvo pit'evykh vod i zdorov'e naseleniya (na primere Respubliki Dagestan) [Assessment of influence exerted by hydrogeochemical provinces on drinking water quality and population health (on the example of Dagestan)]. Trudy Instituta geologii Dagestanskogo nauchnogo tsentra RAN, 2016, no. 66, рр. 231–235 (in Russian).
 13. Voteiko L.G. Selenovyi status i narusheniya funktsii pochek v usloviyakh Zabaikal'skoi biogeokhimicheskoi provintsii [Selenium status and kidney function disorders in conditions of Zabaikalje biogeochemical provinces]. Ekologiya cheloveka, 2007, no. 1, pp. 12–15 (in Russian).
 14. Abramkin A.V. K voprosu o biogeokhimicheskikh provintsiyakh i gigienicheskoi otsenke kachestva pit'evoi vody [The question of biogeochemical provinces and hygienic drinking water quality assessment]. Sciences of Europe, 2016, vol. 8, no. 8–1, pp. 18–22 (in Russian).
 15. Chaslavsky M., Danikhelka P., Krzhizh L., Pashkovskii I.S., Sukhankova Ya. Radon v podzemnykh vodakh kak isto-chnik riska dlya zdorov'ya naseleniya [Radon in ground water as a factor of risk for human health]. Geoekologiya, inzhenernaya geologiya, gidrogeologiya, geokriologiya, 2010, no. 3, pp. 270–275 (in Russian).
 16. Atlas Permskogo kraya [Perm region atlas]. In: A.M. Tartakovskii, ed. Perm', Perm. gos. nats. issled. un-t Publ., 2012, 124 p. (in Russian).
 17. Shiryaeva I.A., Popova E.V. Tyazhelye metally v pit'evykh vodakh razlichnykh prirodnykh geokhimicheskikh provintsii Permskogo kraya kak faktory kantserogennogo riska dlya zdorov'ya naseleniya [Heavy metals in drinking water on geochemical provinces in the Perm region as factors of carcinogenic risk to protect public health]. Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Biologiya, 2014, no. 4, pp. 89–96 (in Russian).
 18. Zaitseva N.V., Popova A.Yu., Onishchenko G.G., May I.V. Aktual'nye problemy pravovoi i nauchno-metodicheskoi podderzhki obespecheniya sanitarno-epidemiologicheskogo blagopoluchiya naseleniya Rossiiskoi Federatsii kak strategicheskoi gosudarstvennoi zadachi [Current problems of regulatory and scientific-medical support for the assurance of the sanitary and epidemiological welfare of population in the Russian Federation as the strategic government task]. Gigiena i sanitariya, 2016, vol. 95, no. 1, pp. 5–9 (in Russian).
 19. Shvets V.M., Krainov S.R. Regional'nye gidrogeokhimicheskie provintsii normiruemykh komponentov presnykh pit'evykh podzemnykh vod [Regional hydrogeochemical provinces of the normalized components of the fresh drinking groundwa-ter]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Geologiya i razvedka, 2014, no. 5, pp. 33–37 (in Russian).
 20. O Maklakova.A., Ustinova O.Yu., Luzhetskii K.P., Baidina A.S., Mazunina D.L., Permyakov I.A., Osheva L.V. Nei-rovegetativnye disfunktsii u detei, prozhivayushchikh na territorii s povyshennym urovnem margantsa v pit'evoi vode [Neu-rovegetative dysfunctions at children, living in the territory with the raised level of manganese in drinking water]. Izvestiya Sa-marskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk, 2013, vol. 15, no. 3–6, pp. 1845–1849 (in Russian).
 21. Vandysheva A.Yu., Luzhetsky K.P., Ustinova O.Yu., Shcherbakov A.A. Tempy biologicheskogo sozrevaniya i oso-bennosti narushenii kostno-myshechnoi sistemy u detei v usloviyakh peroral'noi ekspozitsii strontsiya s pit'evoi vodoi [Rates of the biological maturation and particularities of violation of the locomotor system in children under conditions of oral exposure to strontium in drinking water]. Zdorov'e naseleniya i sreda obitaniya, 2015, vol. 273, no. 12, pp. 45–47 (in Russian).
Received: 
16.08.2018
Accepted: 
21.09.2018
Published: 
30.09.2018

You are here