Contemporary trends in harmonization of legal grounds for providing safety of environ-mental chemical contaminaiton for human health

View or download the full article: 
UDC: 
6-61-613
Authors: 

Z.I. Zholdakova, O.O. Sinitsyna, I.A. Pechnikova, O.N. Savostikova

Organization: 

Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks, Russian Ministry of Health, 10 Pogodinskaya Str., Bldg. 1, Moscow, 119121, Russian Federation

Abstract: 

Regulatory documents on environmental protection adopted in Russia and abroad often contradict each other as regards terms and requirements. It is even more so in case of subordinate legislation in Russia which often doesn't fully conform to in-ternational requirements and is not sufficient when it comes to legal protection of people and the environment from sources of chemical threats. Our research goal was to compare international and Russian documents on environment protection and vali-date our suggestions on their harmonization. Such a concept as a "target" is not a quantitative characteristic for those threats for health which are caused by contamination with chemicals. The MPC validating system existing in Russia as well as types of standards accepted in the country are not in full conformity with international practices. Abroad there are no MPCs for water objects used for fishery. In Russia, the Federal Law issued on January 01, 2002 No. 7-FL "On environmental protection" contains a term "standards for the quality of the environment"; however, such standards don't exist, and there are no techniques for their development either in Russia or abroad. But still, it is vital to give grounds for ecological-hygienic standards allowing for a lifecycle of chemicals. The greatest discrepancies occur in lists of chemicals which are subject to control in various environmental objects; these lists are to be adjusted significantly in order to create a unified document on control with recommendations on choice of priority indexes. International regulatory documents recommend a system of the best available technologies (BAT) as a way to reduce chemicals emissions into the environment. And they also state that in case it is impossible to meet safety requirements even with BAT application, then any permission to emit and discharge should contain a program on emissions reduction in future. However, there is no such requirement in Russian legislation; that is, MPC is replaced with technologies for emissions reduction. Therefore, it is necessary to work out a unified consistent system of laws and subordinate legislation on providing health safety and protection from chemical contamination of the environment.

Keywords: 
chemical contamination, environment, targets, maximum permissible concentration, BAT, priority chemicals, harmonization
Zholdakova Z.I., Sinitsyna O.O., Pechnikova I.A., Savostikova O.N. Contemporary trends in harmonization of legal grounds for providing safety of environmental chemical contaminaiton for human health. Health Risk Analysis, 2018, no. 2, pp. 4–13. DOI: 10.21668/health.risk/2018.2.01.eng
References: 
 1. Protocol on Water and Health to the 1992 Convention on the Protection and Use of Transboundary Water-courses and International Lakes. London, 1999. Available at: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII... (24.03.2018).
 2. Krasovskii G.N., Egorova N.A., Bykov I.I. Metodologiya garmonizatsii gigienicheskikh normativov veshchestv v vode i ee realizatsiya pri sovershenstvovanii vodno-sanitarnogo zakonodatel'stva [Methodology of harmonizing hygienic standards for water substances, and its application to improving sanitary water legislation]. Vestnik RAMN, 2006, no. 4, pp. 32–36 (in Russian).
 3. Sinitsyna O.O., Zholdakova Z.I., Kharchevnikova N.V. Nauchnye osnovy edinogo ekologo-gigienicheskogo normirovaniya khimicheskikh veshchestv v okruzhayushchei srede [Scientific grounds for a unified ecological and hygienic standardization of chemicals concentrations in the environment]. Itogi i perspektivy nauchnykh issledovanii po probleme ekologii cheloveka i gigieny okruzhayushchei sredy. In: Yu.A. Rakhmanin ed. Moscow, Nauchno-issledovatel'skii institut ekologii cheloveka i gigieny okruzhayushchei sredy im. A.N. Sysina Publ., 2001, pp. 106–123 (in Russian).
 4. Sinitsyna O.O. Regional'noe normirovanie khimicheskikh veshchestv kak stadiya prinyatiya reshenii v sisteme sotsial'no-gigienicheskogo monitoringa i otsenki riska dlya zdorov'ya naseleniya [Regional standardization of chemicals as a stage in decision making in the system of social-hygienic monitoring and population health risk assessment]. Biomeditsina KhKhI veka: dostizheniya i perspektivy razvitiya RAEN. Moscow, 2016, pp. 319–323 (in Russian).
 5. Zholdakova Z.I. Po povodu soobshcheniya S.D. Zaugol'nikova, M.M. Kochanova, A.O. Loita, I.I. Stavchanskogo «K voprosu o prognozirovanii opasnosti organicheskikh soedinenii vo vneshnei srede» [On the message by S.D. Zaugol'nikov, М.М. Kochanov, А.О. Loyt, I.I. Stavchanskiy «On issue of predicting threats caused by organic compounds in the environment»]. Gigiena i sanitariya, 1975, no. 9, pp. 7–9 (in Russian).
 6. Stokgol'mskaya konventsiya o stoikikh organicheskikh zagryaznitelyakh (Stokgol'm, 22 maya 2001 g.) (s izmeneniyami i dopolneniyami) [Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Stockholm, May 22, 2001) (with amendments and supplements)]. GARANT. Available at: http://base.garant.ru/2561308/ (16.03.2018) (in Russian).
 7. Rotterdamskaya konventsiya o protsedure predvaritel'nogo obosnovannogo soglasiya v otnoshenii otdel'nykh opasnykh khimicheskikh veshchestv i pestitsidov v mezhdunarodnoi torgovle [Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade]. KODEKS: elektronnyi fond pravovoi i normativno-tekhnicheskoi dokumentatsii. Available at: http://docs.cntd.ru/document/901947565 (20.03.2018) (in Russian).
 8. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Available at: https://www.atsdr.cdc.gov/ (26.03.2018).
 9. Zholdakova Z.I., Manaeva E.S., Belyaeva N.I., Gollandtseva A.I., Mamonov R.A., Poltoratskii A.Yu., Sinitsyna O.O. Nauchnoe obosnovanie prioritetnykh pokazatelei dlya optimizatsii kontrolya za khimicheskim zagryazneniem r. Moskva [Scientific grounds for priority indexes aimed at optimizing control over chemical contamination of River Moskva]. Sovremennye metodologicheskie problemy izucheniya, otsenki i reglamentirovaniya faktorov okruzhayushchei sredy, vliyayushchikh na zdorov'e cheloveka: Materialy Mezhdunarodnogo Foruma Nauchnogo soveta Rossiiskoi Federatsii po ekologii cheloveka i gigiene okruzhayushchei sredy, posvyashchennogo 85-letiyu FGBU «NII ECh i GOS im. A.N. Sysina» Minzdrava Rossii: v 2-kh chastyakh, 2016, pp. 209–211 (in Russian).
 10. Konventsiya o dostupe k informatsii, uchastii obshchestvennosti v protsesse prinyatiya reshenii i dostupe k pravosudiyu po voprosam, kasayushchimsya okruzhayushchei sredy [Orkhusskaya konventsiya] [Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters [Aarhus Convention]]. Organizatsiya Ob"edinennykh Natsii: ofitsial'nyi sait. Available at: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml (16.03.2018) (in Russian).
 11. Krasovskii G.N., Egorova N.A. Metodologiya vybora otsenochnykh pokazatelei dlya gigienicheskogo monitoringa vodnykh ob"ektov [Methodology for selecting assessment parameters for hygienic monitoring over water objects]. Gigiena i sanitariya, 1994, no. 6, pp. 4–9 (in Russian).
 12. Onishchenko G.G., Karmazinov F.V., Kirillov V.V., Grachev V.A., Rakhmanin Yu.A., Rublevskaya O.N., Kirillov D.M., Volkova I.I., Plyamina O.V., Zholdakova Z.I., Sinitsyna O.O. Sistemnyi benchmarking kanalizovaniya, kompleksnaya otsenka i obespechenie bezopasnosti vodnykh istochnikov [System benchmarking for canalizing, complex assessment and provision of water sources safety]. St. Petersburg, Novyi zhurnal Publ., 2012, vol. 2, 464 p. (in Russian).
Received: 
23.04.2018
Accepted: 
01.06.2018
Published: 
30.06.2018

You are here