Hygienic assessment of the contents chemical contaminants in food and the risk assessment of influence of food products on the health of the population of the orenburg region

View or download the full article: 
UDC: 
614: 614.3
Authors: 

L.M. Tulina2, N.E. Vyaltsina1, T.M. Makarova1, E.G. Plotnikova1, A.A. Neplokhov2, G.V. Sadchikova2

Organization: 

1 Orenburg Region Department of the Federal Service on Consumer Rights Protection and Human Well-Being Surveillance, Russia,
2 Federal Budget Healthcare Institution “Orenburg Region Center for Hygiene and Epidemiology”, 48, Kirova St., Russia

Abstract: 

The hygienic assessment of the maintenance of contaminants in food and the risk assessment of influence of food products on health of the population of the Orenburg Region has been carried out. Groups of products making the greatest contribution to the exposition to the studied chemicals and to the development of cancerogenic and non-cancerogenic risk for the population health have been defined. The received results are used for the improvement of the state sanitary and epidemiologic supervision and taking administrative decisions.

Keywords: 
food products, chemical contaminants, risk for the population health
Tulina L.M., Vyaltsina N.E., Makarova T.M., Plotnikova E.G., Neplokhov A.A., Sadchikova G.V. Hygienic assessment of the contents chemical contaminants in food and the risk assessment of influence of food products on the health of the population of the orenburg region. Health Risk Analysis, 2014, no. 1, pp. 49-56
References: 
  1. Gigienicheskie normativy (GN 1.2.2701-10) soderzhaniya pestitsidov v ob"ektakh okruzhayushchey sredy (perechen') [Hygienic Standards (GN 1.2.2701-10) of the content of pesticides in the environment (list)].
  2. Doktrina prodovol'stvennoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii. Utverzhdeno ukazom Prezidenta RF ot 30.01.2010 № 120 [Food Security Doctrine of the Russian Federation. The decree of the President of the Russian Federation of 30.01.2010 No. 120]. Avaible at: URL: http: //www.rg.ru/2010/02/03/prod-dok.html.
  3. Edinye sanitarno-epidemiologicheskie i gigienicheskie trebovaniya k tovaram, podlezhashchim sanitarno-epidemiologicheskomu nadzoru (kontrolyu) [Uniform sanitary and epidemiological and hygienic requirements for goods subject to sanitary and epidemiological supervision (control)]. 2-e izdanie, ispravlennoe. Moscow, 2010: Federal'nyy tsentr gigieny i epidemiologii Rospotrebnadzora. 707 p.
  4. Metodicheskie ukazaniya (MU 2.3.7.2519-09) Opredelenie ekspozitsii i otsenka riska vozdeystviya khimicheskikh kontaminantov pishchevykh produktov na naselenie [Methodical instructions (MU 2.3.7.2519-09). Determination of exposure and risk assessment of chemical contaminants of food on the population].
  5. Metodicheskie ukazaniya (MU 2.3.7.2125-06) Sotsial'no-gigienicheskiy monitoring. Kontaminatsiya pro-dovol'stvennogo syr'ya i pishchevykh produktov khimicheskimi veshchestvami. Sbor, obrabotka i analiz poka-zateley [Methodical instructions (MU 2.3.7.2125-06) Socio-hygienic monitoring. Contamination of food raw mate-rials and food chemicals. Collection, processing and analysis of indicators].
  6. Rukovodstvo po otsenke riska dlya zdorov'ya naseleniya pri vozdeystvii khimicheskikh veshchestv, za-gryaznyayushchikh okruzhayushchuyu sredu R.2.1.10.1920-04 [Risk assessment guidance for health from exposure to chemicals polluting the environment R.2.1.10.1920 -04]. Moscow, 2004. 143 p.

You are here