Assessment of integrated health risk while using drinking water produced by desalination plant "Caspian"

View or download the full article: 
UDC: 
613.31-65.011.46
Authors: 

U.I. Kenessaryiev, А.T. Dosmukhametov, М.K. Amrin, А.E. Yerzhanova, А.A. Baimukhamedov

Organization: 

Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov, Kazakhstan, 94 Tole Bi st, Almaty, 050012

Abstract: 

The article on the example of drinking water produced by desalination plants «Caspian» reviewed the results of predictive integrated assessment of drinking water quality in terms of chemical safety on the basis of nothreshold risk assessment for human health.
At the stage of hazard identification of 19 substances analyzed raw water (Caspian Sea) identified 11 priority pollutants. There were not identified chemicals with carcinogenic properties. Overall risk of reflex responses of olfactory and non-carcinogenic health effects on the quality of drinking water supplied to the distribution system does not exceed the acceptable level, for individual substances and the combined action. Additional measures to regulate the quality of water is not required.

Keywords: 
Kazakhstan; drinking water; non-threshold non-carcinogenic risk
Kenessaryiev U.I., Dosmukhametov А.T., Amrin М.K., Yerzhanova А.E., Baimukhamedov А.A. Assessment of integrated health risk while using drinking water produced by desalination plant "Caspian". Health Risk Analysis, 2013, no. 1, pp. 58-64
References: 
  1. Avaliani S.L., Filatov N.N, Aksenova O.I. i dr. Razrabotka i aprobatsiya metodiki otsenki riska zdorov'yu naseleniya ot promyshlennykh predpriyatiy i avtotransporta na territorii YuVAO g. Moskvy [The development and validation of a methodology for assessing human health risks from industrial companies and motor vehicles in the Moscow South-Eastern Administrative Okrug]. Okruzhayushchaya sreda. Otsenka riska dlya zdorov'ya. Opyt pri-meneniya metodologii otsenki riska v Moskve. Moscow: TsGSEN, RMAPO, 1999. pp. 3–45.
  2. Avaliani S.L., Aksenova O.I., Ponomareva O.V. Razrabotka i vnedrenie metodologii otsenki riska zdorov'yu naseleniya ot vozdeystviya zagryazneniya atmosfernogo vozdukha i pit'evoy vody na territoriyakh g. Moskvy [The development and implementation of a methodology for assessing human health risks from expo-sure to ambient air and drinking water pollution in Moscow]. Moscow: Konsul'tatsionnyy tsentr po otsenke riska, TsGSEN v g. Moskve, 2000.
  3. Avaliani S.L., Revich B.M. Otsenka riska zagryazneniya okruzhayushchey sredy dlya zdorov'ya naseleniya kak instrument munitsipal'noy ekologicheskoy politiki v Moskovskoy oblasti [Human health risk assessment of environ-mental pollution on as a tool of municipal environmental policy in the Moscow Region]. Moscow, 2010. 311 p.
  4. Onishchenko G.G., Novikov S.M., Rakhmanin Yu.A., Avaliani S.L., Bushtueva K.A. Osnovy otsenki riska dlya zdorov'ya pri vozdeystvii khimicheskikh veshchestv, zagryaznyayushchikh okruzhayushchuyu sredu [The foundations of human health risk assessment of exposure to environmental pollutants]. Moscow, 2002. 408 p.
  5. Shcherban' M.G., Myasoedov V.V., Shevchenko O.O., Savchenko V.M. Metodicheskie aspekty ispol'zovaniya metodologii otsenki riska zdorov'yu naseleniya pri vozdeystvii faktorov okruzhayushchey sredy v Ukraine i Rossii [Methodological aspects of the use of a methodology for health risk assessment of exposure to environmental factors in Ukraine and Russia]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Med/2010_898/17.pdf.
  6. R 2.1.10.1920-04. Rukovodstvo po otsenke riska dlya zdorov'ya naseleniya pri vozdeystvii khimicheskikh ve-shchestv, zagryaznyayushchikh okruzhayushchuyu sredu [R 2.1.10.1920-04. Guidelines for human health risk assessment of exposure to environmental chemical pollutants]. Utv. Glavnym gosudarstvennym sanitarnym vrachom RF 05.03.2004. Available at: http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/lq-zakony/j7b.htm.
  7. MR 2.1.4.0032-11. 2.1.4. Pit'evaya voda i vodosnabzhenie naselennykh mest. Integral'naya otsenka pit'evoy vody tsentralizovannykh sistem vodosnabzheniya po pokazatelyam khimicheskoy bezvrednosti. Metodicheskie reko-mendatsii [MR 2.1.4.0032-11. 2.1.4. Drinking water and water supply of residential areas. An integral assessment of cen-tralized drinking water supply systems based on chemical safety indicators. Methodical guidelines]. Utv. Glavnym gosu-darstvennym sanitarnym vrachom RF 31.07.2011. Available at: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12090808/.
  8. Rukovodstvo po kontrolyu kachestva pit'evoy vody: rekomendatsii [Guidelines for drinking water quality monitoring. Recommendations]. Zheneva: World Health Organization, 1986, vol. 1, 2.
  9. U.S. Environment Protection Agency. Available at: http://www.epa.gov/html/emci/chemref/60297/60297.
  10. Mel'tser A.V., Kiselev A.V., Erastova N.V., Shul'ga A.A. Integral'naya otsenka pit'evoy vody po poka-zatelyam khimicheskoy bezvrednosti na osnove metodologii otsenki riska dlya zdorov'ya naseleniya, aprobirovan-naya na vodoprovodnykh stantsiyakh GUP «Vodokanal Sankt-Peterburga» [An integral assessment of drinking water according to chemical safety indicators based on the methodology for human health risk assessment, applied at the "Vodokanal of St. Petersburg" water supply stations]. Materialy 2-y Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem «Gigienicheskie i mediko-profilakticheskie tekhnologii upravleniya ris-kami zdorov'yu naseleniya». Perm', 2011, pp. 574–158.

You are here