The hygienic justification of preventive measures to provide the St Petersburg population with high quality drinking water

View or download the full article: 
UDC: 
614.78
Authors: 

N.V. Erastova, A.V. Meltser

Organization: 

St.-Petersburg Department of the Federal Service on Customers Rights Protection and Human Well-Being Surveillance, Russian Federation, 19 Stremyannaya st., St.-Petersburg, 191025

Abstract: 

The high quality of drinking water is the result of a complex solution of multiple issues. The major issues are the development and implementation of state-of-the-art water treatment technologies, the use of effective mechanisms for laboratory monitoring, social and environmental health monitoring, the application of an integral approach to drinking water quality assessment and making hygienically justified decisions in the fields of water supply and disposal.

Keywords: 
risk assessment, integral assessment of drinking water, chemical safety of drinking water
Erastova N.V., Meltser A.V. The hygienic justification of preventive measures to provide the St Petersburg population with high quality drinking water. Health Risk Analysis, 2013, no. 1, pp. 52-56
References: 
  1. Kiselev A.V., Mel'tser A.V., Erastova N.V., Shul'ga A.A. Gigienicheskoe obosnovanie effektivnosti vodo-podgotovki v Sankt-Peterburge na osnove metoda integral'noy otsenki pit'evoy vody po pokazatelyam khimicheskoy bezvrednosti [The hygienic justification of the effectiveness of water treatment in St. Petersburg based on an integrated assessment of drinking water according to chemical safety indicators]. Sovremennye prob-lemy voennoy meditsiny, obitaemosti i professional'nogo otbora: materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 17–18 noyabrya 2011 goda. St. Petersburg: VMedA, 2011, pp. 128–129.
  2. Krasovskiy G.N. i dr. Gigienicheskie osnovy formirovaniya perechney pokazateley dlya otsenki i kontrolya bezopasnosti pit'evoy vody [Hygienic foundations for the development of lists of indicators for drinking water safety assessment and monitoring]. Gigiena i sanitariya, 2010, no. 4, pp. 8–12.
  3. Mel'tser A.V., Kiselev A.V., Erastova N.V., Shul'ga A.A. Integral'naya otsenka pit'evoy vody po pokazatelyam khimicheskoy bezvrednosti na osnove metodologii otsenki riska dlya zdorov'ya naseleniya, aprobirovannaya na vodopro-vodnykh stantsiyakh GUP «Vodokanal Sankt-Peterburga» [An integral assessment of drinking water according to chemi-cal safety indicators based on the methodology for human health risk assessment, applied at the "Vodokanal of St. Peters-burg" water supply stations]. Gigienicheskie i mediko-profilakticheskie tekhnologii upravleniya riskami zdorov'yu nase-leniya: materialy 2-y Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem. Ed. G.G. On-ishchenko, N.V. Zaytseva. Perm': Knizhnyy format, 2011, pp. 158–161.
  4. Onishchenko G.G. O sostoyanii i merakh po obespecheniyu bezopasnosti khozyaystvenno-pit'evogo vodos-nabzheniya naseleniya Rossiyskoy Federatsii [On the condition and measures of ensuring the security of drinking water supply in the Russian Federation]. Gigiena i sanitariya, 2010, no. 3, pp. 4–5.
  5. Onishchenko G.G., Rakhmanin Yu.A., Karmazinov V.F., Grachev V.A., Nefedova E.D. Benchmarking kachestva pit'evoy vody [Benchmarking of drinking water quality]. St. Petersburg: Novyy zhurnal, 2010. 432 p.
  6. Sergeev O.E., Merkushev I.A., Akhmetzyanov I.M., Vinogradova G.G., Vorob'eva L.V., Esina E.A., Zolotova G.I., Mel'tser A.V., Merkusheva I.Yu., Rakitin I.A., Romashov P.G., Fridman K.B. Obespechenie nase-leniya Sankt-Peterburga fiziologicheski polnotsennoy pit'evoy vodoy: mif ili real'nost' [Providing St. Petersburg citizens with physiologically functional drinking water: a myth or reality]. Ed. O.E. Sergeev, I.A. Merkushev. St. Petersburg: Editsiya, 2011. 169 p.

You are here