Methodical approaches to health risk assessмеnt of heterogeneous environmental factors based on evolutionary models

View or download the full article: 
UDC: 
51-76,613
Authors: 

N.V. Zaitseva1, P.V. Trusov2, P.Z. Shur1, D.A. Kiryanov1, V.M. Chigvintsev1, M.Yu. Tsinkeк1

Organization: 

1 Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk, Russian Federation, 82 Monastyrskya St., Perm, 614045,
2 Perm National Research Polytechnic University, Russian Federation, 29 Komsomolskiy prospect, Perm, 614990

Abstract: 

In this article, we consider methodical approaches to health risk assessment of a combined impact of environmental factors. The validation of the methodological approaches showed that they can be used to calculate the indicators of individual and population risk, life expectancy and to classify risk level in accordance with the proposed scale. We determined that individuals exposed to a complex of chemical factors of ambient air pollution, traffic noise and negative lifestyle factors develop an unacceptable (moderate) health risk by the age of 47 and a high health risk by the age of 58. The maximum contribution to the risk development is made by lifestyle factors – alcohol consumption, smoking, lack of physical activity. Life expectancy reduces by 12.3 years.

Keywords: 
health risk assessment, evolution of risk, integral risk, life expectancy, environmental factors
Zaitseva N.V., Trusov P.V. , Shur P.Z., Kiryanov D.A. , Chigvintsev V.M., Tsinkeк M.Yu. Methodical approaches to health risk assessмеnt of heterogeneous environmental factors based on evolutionary models. Health Risk Analysis, 2013, no. 1, pp. 15-23
References: 
  1. O sanitarno-epidemiologicheskom blagopoluchii naseleniya: Federal'nyy zakon ot 30 marta 1999 g. On Health and Epidemiological Well-Being of the Population: the federal law as of March 30, 1999. № 52-FZ]. Available at: http: //files.stroyinf.ru/Data1/6/6000/.
  2. Zaytseva N.V., Shur P.Z., May I.V., Kir'yanov D.A. Metodicheskie podkhody k otsenke integral'nogo riska zdorov'yu naseleniya na osnove evolyutsionnykh matematicheskikh modeley [Methodological approaches to inte-gral health risk assessment based on mathematical evolutionary models]. Zdorov'e naseleniya i sreda obitaniya, 2011, no. 10. pp. 6–9.
  3. Zaytseva N.V., Trusov P.V., Kir'yanov D.A. Kontseptual'naya matematicheskaya model' nakopleniya na-rusheniy funktsiy organizma, assotsiirovannykh s faktorami sredy obitaniya [A conceptual mathematical model of the accumulation of disorders in the body functions associated with environmental factors]. Meditsina truda i pro-myshlennaya ekologiya, 2012, no. 12, pp. 40–45.
  4. Trusov P.V., Zaytseva N.V., Kir'yanov D.A., Kamaltdinov M.R., Tsinker M.Yu., Chigvintsev V.M., Lanin D.V. Matematicheskaya model' evolyutsii funktsional'nykh narusheniy v organizme cheloveka s uchetom vneshnesre-dovykh faktorov [A mathematical model of the evolution of functional disorders in the human body, taking into account environmental factors]. Matematicheskoe modelirovanie i bioinformatika, 2012, no. 2, pp. 589–610.
  5. Kir'yanov D.A., Sukhareva T.N. Metod postroeniya integral'nogo indeksa funktsional'nogo sostoyaniya mochevydelitel'noy sistemy [A method for constructing the integral index of the functional condition of the urinary system]. Gigienicheskie i mediko-profilakticheskie tekhnologii upravleniya riskami zdorov'yu naseleniya v pro-myshlenno razvitykh regionakh: materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem. Ed. G.G. Onishchenko, N.V. Zaytseva. Perm: Knizhnyy format, 2010. 638 p.
  6. Zaytseva N.V., Shur P.Z., Kir'yanov D.A., Kamaltdinov M.R., Tsinker M.Yu. Metodicheskie podkhody k otsenke populyatsionnogo riska zdorov'yu na osnove evolyutsionnykh modeley [Methodological approaches to population health risk assessment based on evolutionary models]. Zdorov'e naseleniya i sreda obitaniya, 2013, no. 1, pp. 4–6.

You are here