The analysis of the co-regulation between the immune and neuroendocrine systems under exposure to risk factors

View or download the full article: 
UDC: 
613.954: 612.4.09
Authors: 

D.V. Lanin

Organization: 

Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Russian Federation, 82 Monastyrskya St., Perm, 614045

Abstract: 

This article analyzes data available in the literature on the co-regulation between the immune and neuroendocrine systems and its changes under exposure to chemical factors. We define the approaches to the identification of markers of effect to assess the risk of the dysfunction of the regulatory systems under exposure to various risk factors.

Keywords: 
chemical factors, immune system, neuroendocrine system
Lanin D.V. The analysis of the co-regulation between the immune and neuroendocrine systems under exposure to risk factors. Health Risk Analysis, 2013, no. 1, pp. 73-81
References: 
 1. Abramov V.V., Abramova T.Ya. Asimmetriya nervnoy, endokrinnoy i immunnoy system [The asymmetry of the nervous, endocrine and immune systems]. Novosibirsk: Nauka. Sibirskaya izdatel'skaya firma RAN, 1996. 97 p.
 2. Akmaev I.G., Grinevich V.V. Ot neyroendokrinologii k neyroimmunoendokrinologii [From neuroendo-crinology to neuro-immuno-endocrinology]. Byulleten' eksperimental'noy biologii i meditsiny, 2001, vol. 131, no. 1, pp. 22–32.
 3. Bakhmet'ev B.A., Shirshev S.V., Krasnykh M.S. Vliyanie tiroksina na otdel'nye etapy immunogeneza [The effect of thyroxine on certain stages of immunogenesis]. Doklady Akademii Nauk, 2003, vol. 390, no. 5, pp. 706–708.
 4. Bakhmet'ev B.A., Shirshev S.V., Krasnykh M.S. Nekotorye molekulyarnye mekhanizmy deystviya tiroksina na fagotsitoz v sisteme in vivo i in vitro [Certain molecular mechanisms of action of thyroxine on the phagocytosis in in-vivo and in-vitro systems]. Vestnik Ural'skoy meditsinskoy akademicheskoy nauki, 2006, no. 3 (1), pp. 109–112.
 5. Zaytseva N.V., Zemlyanova M.A., Kir'yanov D.A. Otsenka adaptatsionno-prisposobitel'nykh reaktsiy u detey v usloviyakh khronicheskogo vozdeystviya khimicheskikh faktorov [An assessment of adaptive responses in children chronically exposed to chemical factors]. Ekologiya cheloveka, 2005, no. 9, pp. 29–31.
 6. Zaytseva N.V., Tyrykina T.I., Zemlyanova M.A., Ulanova T.S. Vliyanie na zdorov'e naseleniya vybrosov svintsa avtotransportom [The impact of lead emissions from motor vehicles on human health]. Gigiena i sanitariya, 1999, no. 3, pp. 3–4.
 7. Zaytseva N.V., Ustinova O.Yu., Aminova A.I. Gigienicheskie aspekty narusheniya zdorov'ya detey pri vozdeystvii khimicheskikh faktorov sredy obitaniya [Hygienic aspects of health disorders in children exposed to chemical environmental factors]. Perm': Knizhnyy format, 2011. 489 p.
 8. Zabrodskiy P.F. Vliyanie ksenobiotikov na immunnyy gomeostaz [The influence of xenobiotics on immune homeostasis]. Obshchaya toksikologiya. Moscow: Meditsina, 2002, pp. 352–384.
 9. Korneva E.A. Immunofiziologiya – istoki i sovremennye aspekty razvitiya [Immunophysiology – the ori-gins and modern aspects of development]. Allergiya, astma i klinicheskaya immunologiya, 2000, no. 8, pp. 36–44.
 10. Korneva E.A., Klimenko V.M., Shkhinek E.K. Neyrogumoral'noe obespechenie immunnogo gomeostaza [Neurohumoral maintenance of immune homeostasis]. Leningrad: Nauka, 1978. 176 p.
 11. Korneva E.A., Shkhinek E.K. Gormony i immunnaya sistema [Hormones and the immune system]. Len-ingrad: Nauka, 1988. 251 p.
 12. Lanin D.V., Zaytseva N.V., Dolgikh O.V. Neyroendokrinnye mekhanizmy regulyatsii funktsiy immunnoy sistemy [Neuroendocrine mechanisms of the immune system regulation]. Uspekhi sovremennoy biologii, 2011, vol. 131, no. 2, pp. 122–134.
 13. Lanin D.V., Zaytseva N.V., Dolgikh O.V. Molekulyarnye osnovy deystviya i immunomoduliruyushchie effekty glyukokortikoidnykh gormonov [The molecular basis of glucocorticoids' action and their immunomodula-tory effects]. Immunologiya, 2010, vol. 31, no. 6, pp. 334–337.
 14. Lanin D.V., Shilov Yu.I., Shirshev S.V. Izmeneniya funktsiy fagotsitiruyushchikh kletok pri eksperimen-tal'nom tireotoksikoze [Changes in the function of phagocytic cells in experimental hyperthyroidism]. Meditsin-skaya immunologiya, 2002, vol. 4, no. 2, pp. 125–126.
 15. Poletaev A.B., Morozov S.G., Kovalev I.E. Regulyatornaya metasistema (immunoneyroendokrinnaya regulyatsiya gomeostaza) [Regulatory metasystem (immuno-endocrine regulation of homeostasis)]. Moscow: Med-itsina, 2002. 168 p.
 16. Onishchenko G.G., Zaytseva N.V., Zemlyanova M.A. Gigienicheskaya indikatsiya posledstviy dlya zdorov'ya pri vneshnesredovoy ekspozitsii khimicheskikh elementov [Hygienic indication of health effects from environmental exposure to chemical elements]. Perm': Knizhnyy format, 2011. 489 p.
 17. Shilov Yu.I., Lanin D.V., Orlova E.G., Chereshnev V.A. Vliyanie ostrogo stressa i vvedeniya gidrokor-tizona v usloviyakh blokady -adrenoretseptorov na funktsii tsirkuliruyushchego pula fagotsitiruyushchikh kletok [The effect of acute stress and the administration of hydrocortisone in β-adrenergic blockade on the function of the circulating pool of phagocytic cells]. Vestnik Ural'skoy meditsinskoy akademicheskoy nauki, 2004, no. 2, pp. 71–77.
 18. Shilov Yu.I., Orlova E.G., Lanin D.V., Shilov S.Yu. Rol' adrenergicheskikh mekhanizmov v realizatsii immunomoduliruyushchikh effektov glyukokortikoidov pri stresse [The role of adrenergic mechanisms in the im-munomodulatory effects of glucocorticoids in stress]. Vestnik Ural'skoy meditsinskoy akademicheskoy nauki, 2004, no 4, pp. 87–93.
 19. Shilov Yu.I., Lanin D.V., Shirshev S.V. Vliyanie gidrokortizona na funktsii fagotsitiruyushchikh kletok perifericheskoy krovi v usloviyakh blokady β-adrenoretseptorov [The effect of hydrocortisone on the function of pe-ripheral blood phagocytic cells in β-adrenoceptor blockade]. Rossiyskiy fiziologicheskiy zhurnal im. I.M. Sechenova, 2003, vol. 89, no. 5, pp. 543–550.
 20. Chereshnev V. A. Ekologiya, immunitet, zdorov'e [Ecology, immunity, health]. Izvestiya Ural'skogo gosu-darstvennogo universiteta, 2000, no. 16, available at: http: //proceedings.usu.ru/? base=mag/0016 % 2803_09-2000 % 29&xsln=showArticle.xslt&id=a19&doc=../content.jsp.
 21. Chapman C.R., Tuckett R.P., Song C.W. Pain and stress in a systems perspective: Reciprocal neural, en-docrine, and immune interactions. J. Pain, 2008, vol. 9, no. 2, pp. 122–145.
 22. Cutolo M., Wilder R.L. Different roles for androgens and estrogens in the susceptibility to autoimmune rheumatic diseases. Rheum. Dis. Clin. North. Am., 2000, vol. 26, pp. 825–839.
 23. De León-Nava M.A., Nava K., Soldevila G., Lopez-Griego L., Chavez-Rios J.R., Vargas-Villavicen¬cio J.A., Morales-Montor J. Immune sexual dimorphism: Effect of gonadal steroids on the expression of cytokines, sex steroid receptors, and lymphocyte proliferation. J. Steroid Biochem. Mol. Biol, 2009, vol. 113, pp. 57–64.
 24. Dietert R.R. Developmental immunotoxicology: Focus on health risks. Chem. Res. Toxicol, 2009, vol. 22, pp. 17–23.
 25. Dorshkind E., Horseman N. D. The roles of prolactin, growth hormone, insulin-like growth factor-I, and thyroid hormones in lymphocyte development and function: insights from genetic models of hormone and hormone receptor deficiency. Endocrine Rev., 2000, vol. 21, pp. 292–312.
 26. Elenkov I.J., Wilder R.L., Chrousos G.P., Vizi E.S. The sympathetic nervean integrative interface between two supersystems: the brain and the immune system. Pharmacol. Rev., 2000, vol. 52 (4), pp. 595–638.
 27. Eskandari F., Webster J.I., Sternberg E.M. Neural immune pathways and their connection to inflammatory diseases. Arthritis Res. Ther., 2003, vol. 5 (6), pp. 251–256.
 28. Franchimont D. Overview of the actions of glucocorticoids on the immune response: a good model to characterize new pathways of immunosuppression for new treatment strategies. Ann. N. Y. Acad. Sci., 2004, vol. 1024, pp. 124–137.
 29. Gore A.C. Environmental toxicant effects on neuroendocrine function. Endocrine, 2001, vol. 14, pp. 235–246.
 30. Hattori N. Expression, regulation and biological actions of growth hormone (GH) and ghrelin in the im-mune system. Growth Hormone & IGF Res., 2009, vol. 19, pp. 187–197.
 31. Heijnen C.J. Receptor regulation in neuroendocrine-immune communication: Current knowledge and fu-ture perspectives. Brain, Behav., and Immun., 2007, vol. 21, pp. 1–8.
 32. Holsapple M.P. Molecular mechanisms of toxicant-induced immunosuppression: role of second messen-gers. Annu. Rev. Pharmacol., 1996, vol. 36, pp. 131–359.
 33. Janosek J., Hilscherova K., Blaha L., Holoubek I. Environmental xenobiotics and nuclear receptors: Inter-actions, effects and in vitro assessment. Toxicol. in vitro, 2006, vol. 20, P. 18–37.
 34. Kamilaris T.C., De Bold C.R., Johnson E.O., Mamalaki E., Listwak S.J., Calogero A.E., Gold P.W., Orth D.N. Effects of short and long duration hypothyroidism and hyperthyroidism on the plasma adrenocorticotropin and cor-ticosterone responses to ovine corticotropin-releasing hormone in rats. Endocrinol, 1991, vol. 128, pp. 2567–2576.
 35. Klecha A.J., Genaro A.M., Lysionek A.E., Caro R.A., Coluccia A.G., Cremaschi G.A. Experimental evi-dence pointing to the bidirectional interaction between the immune system and the thyroid axis. Int. J. Immuno-pharmacol., 2000, vol. 22, pp. 491–500.
 36. Madden K.S. Catecholamines, sympathetic innervation, and immunity. Brain Behav. Immun., 2003, vol. 17, suppl. 1, pp. S5–S10.
 37. McEwen B.S., Biron C.A., Brunson K.W., Bulloch K., Chambers W.H., Dhabhar F.S., Goldfarb R.H., Kitson R.P., Miller A.H., Spencer R.L., Weiss J.M. The role of adrenocorticoids as modulators of immune function in health and disease: neural, endocrine and immune interactions. Brain Res. Rev., 1997, vol. 23 (1–2), рр. 79–133.
 38. Mignini F., Streccioni V., Amenta F. Autonomic innervation of immune organs and neuroimmune modu-lation. Autonomic & Autocoid Pharmacology, 2003, vol. 23, pp. 1–25.
 39. Nalbandian G., Kovats S. Understanding sex biases in immunity. Immunol. Res., 2005, vol. 31 (2), pp. 91–106.
 40. Olsen N.J., Kovacs W.J. Hormones, pregnancy, and rheumatoid arthritis. J. Gend. Specif. Med., 2002, vol. 5, pp. 28–37.
 41. Pabello N.G., Lawrence D.A. Neuroimmunotoxicology: Modulation of neuroimmune networks by toxi-cants. Clin. Neurosci. Res., 2006, vol. 6, pp. 69–85.
 42. Sapolsky R.M., Romero L.M., Munck A.U. How do glucocorticoids influence stress responses? Integrating permissive, suppressive, stimulatory, and preparative actions. Endocr. Rev., 2000, vol. 21 (1), pp. 55–89.
 43. Sattar S.A., Tetro J.A., Springthorpe V.S. Effects of environmental chemicals and the host-pathogen rela-tionship: are there any negative consequences for human health? Proceedings of the Symposium on New Biocides Development: The Combined Approach of Chemistry and Microbiology. Ed. by P.C. Zhu, DC Washington: Ameri-can Chemical Society, 2007. Pp. 2–30.
 44. Shilov Ju.I., Lanin D.V., Shilov S.Ju., Orlova E.G. Influence of beta-adrenergic receptor blockade on immuno-modulatory effects of hydrocortisone. New Research on Immunology. Ed. by B.A. Veskler. New York etc.: Nova Science Publishers, 2005. Pp. 167–191.
 45. Smith E.M. Neuropeptides as signal molecules in common with leukocytes and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Brain, Behavior, and Immunity, 2008, vol. 22, pp. 3–14.
 46. Tilbrook A.J., Clarke I.J. Neuroendocrine mechanisms of innate states of attenuated responsiveness of the hypotha-lamo-pituitary adrenal axis to stress. Frontiers in Neuroendocrinol., 2006, vol. 27, pp. 285–307.
 47. Tilson H.A. Developmental neurotoxicology of endocrine disruptors and pesticides: identification of in-formation gaps and research needs. Environmental health perspectives, 1998, vol. 106, suppl. 3, pp. 807–811.
 48. Wang H.C., Klein J.R. Immune function of thyroid stimulating hormone and receptor. Crit. Rev. Immu-nol., 2001, vol. 21, pp. 323–337.
 49. Webster Marketon J.I., Glaser R. Stress hormones and immune function. Cell. Immunol., 2008, vol. 252, pp. 16–26.
 50. Wilder R.L. Neuroendocrine-immune system interactions and autoimmunity. Annu. Rev. lmmunol., 1995, vol. 13, pp. 307–338.

You are here